Zarząd


 

            

Dorota  Flaczyńska             Mariola  Bieda                  Justyna  Wojtuń

Prezes  Zarządu                    Skarbnik                          Sekretarz

 

                         

   Maciej  Brok                                       Marcin  Kuczyński

    Wiceprezes                                        Wiceprezes

zarzad@klubmba.wroclaw.pl