Wykład profesora Roberta Cialdiniego


Niewątpliwym wydarzeniem sezonu był sobotni wykład profesora Roberta Cialdiniego na temat etycznego wywierania wpływu na ludzi. Członkowie Klubu stawili się tłumnie, by posłuchać światowego autorytetu w dziedzinie psychologii. Zarząd Klubu MBA wyraża podziękowanie Panu Profesorowi, władzom WSB we Wrocławiu i pracownikom Biura Programu MBA za przygotowanie tak wyjątkowego wydarzenia.