Walne Zebranie


Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd przynajmniej  raz w roku i zawiadamia wszystkich Członków Stowarzyszenia w każdy skuteczny sposób, przynajmniej 14 dni przed jego terminem.

Najbliższy termin Walnego Zebrania – 13.03.2018 r.

Dotychczasowe Walne Zebrania odbyły się w terminach:

 • 21.11.2017 r.- wyborcze -wybór Komisji Rewizyjnej (kadencja 2017 – 2019)
 • 28.03.2017 r.- sprawozdawcze
 • 29.11.2016 r. -wyborcze – wybór Zarządu (kadencja 2016 – 2018)
 • 17.03.2016 r.- sprawozdawcze
 • 22.10.2015 r. – wyborcze – wybór Komisji Rewizyjnej (kadencja 2015 – 2017)
 • 27.03.2015 r.- sprawozdawcze
 • 20.11.2014 r. – wyborcze – wybór Zarządu (kadencja 2014- 2016)
 • 27.03.2014 r.- sprawozdawcze
 • 21.11.2013 r. – wyborcze – wybór Komisji Rewizyjnej (kadencja 2013 – 2015)
 • 26.03.2013 r.-sprawozdawcze
 • 22.11.2012 r. – założycielskie