Walne Zebranie Stowarzyszenia


Uprzejmie informujemy, że Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Klub MBA Wrocław”.

Termin: 20 listopada 2014 r. (czwartek),  godz. 17.30 

Miejsce: WSB we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29-31, bud. A, sala 220.

Planowany przebieg i porządek obrad

 1. Otwarcie Walnego Zebrania
 2. Stwierdzenie prawidłowego jego zwołania
 3. Stwierdzenie kworum potrzebnego po podejmowania uchwał
 4. Przyjęcie  porządku obrad
 5. Wybór Przewodniczącego Zebrania
 6. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania i Komisji Skrutacyjnej
 7. Prezentacja dwóch lat pracy Zarządu
 8. Ocena dotychczasowej sytuacji organizacyjnej i finansowej Stowarzyszenia
 9. Opinia Komisji Rewizyjnej na temat oceny pracy Zarządu
 10. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium osobno dla każdego Członka Zarządu
 11. Prezentacja kandydatów do stanowiska Prezesa Zarządu
 12. Wybór Prezesa Zarządu
 13. Prezentacja kandydatów do stanowisk Członków Zarządu
 14. Wybór pozostałych czterech Członków Zarządu
 15. Wolne wnioski
 16. Zamknięcie obrad