Walne Zebranie Stowarzyszenia


Uprzejmie informujemy, że Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków  Stowarzyszenia „Klub MBA Wrocław”

Termin: 19.03.2015 r. (czwartek) godz. 17.30

Miejsce: WSB we Wrocławiu, ul Fabryczna 29-31, budynek A, sala 220.

Planowany przebieg i porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania
  2. Stwierdzenie prawidłowego jego zwołania
  3. Stwierdzenie kworum potrzebnego po podejmowania uchwał
  4. Przyjęcie  porządku obrad
  5. Wybór Przewodniczącego Zebrania
  6. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania i Komisji Skrutacyjnej
  7. Przedstawienie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za 2014 r.
  8. Przedstawienie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszyszenia za 2014 r.
  9. Prezentacja celów Stowarzyszenia na 2015 r. i dyskusja nad sposobem ich realizacji
  10. Wolne wnioski