Umowa o współpracy z WSB we Wrocławiu


Z satysfakcją informujemy,  że 19.11. 2014 r. zostało podpisane  Porozumienie o współpracy  pomiędzy Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu a Stowarzyszeniem „Klub MBA Wrocław”.

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu i Stowarzyszenie „Klub MBA Wrocław”  z myślą o wzajemnej współpracy podpisały porozumienie, które umożliwi lepszą realizację celów statutowych obu stron, jak również innych zadań wynikających z charakteru ich działalności. Zawarte w dokumencie wzajemne ustalenia i zobowiązania stanowią dla Stowarzyszenia wielką szansę rozwojową oraz gwarantowane wsparcie w kilku  obszarach: organizacyjnym, merytorycznym, dydaktycznym, relacyjnym i PR.

Ze strony Uczelni dokument podpisał Pan Kanclerz dr Marek Natalli, ze strony Stowarzyszenia Panie:  Mariola Bieda  i Dorota  Flaczyńska.