Psychologiczne koszty pracy


21 stycznia 2016 r. Stowarzyszenie zaprosiło swoich Członków i Sympatyków na otwarte spotkanie merytoryczne poświęcone wypaleniu zawodowemu.

Spotkanie „Psychologiczne koszty pracy – wypalenie zawodowe – przyczyny, mechanizmy i zapobieganie” prowadzone było przez Panią dr Magdalena Ślazyk-Sobol- adiunkt w Zakładzie Psychologii Zarządzania Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Program spotkania obejmował

1. Wprowadzenie w problematykę wypalenia zawodowego jako syndromu zaburzonej relacji z pracą zawodową
2 Autorefleksje dotyczącą własnych oczekiwań związanych z pracą zawodową oraz głównych stresorów  – element warsztatu (z dyskusją moderowaną)
3. Prezentację predyktorów i uwarunkowań zjawiska wypalenia oraz technik i sposobów prewencji

Stowarzyszenie dziękuje Centrum Konferencyjnemu WPP za pomoc w organizacji spotkania.