Podziękowania


Zarząd   Stowarzyszenia  w imieniu wszystkich Członków  „Klubu MBA Wrocław” pragnie przekazać szczególne podziękowania  Dyrekcji Oddziału Bankowości Detalicznej  mBanku   we Wrocławiu :

Pani Aleksandrze Szczuraszek i Panu Maciejowi Mazurowi  

oraz Panu Prezesowi  Zarządu  Zbigniewowi Wójtowiczowi

 i  Panu  Dyrektorowi  Borysowi Słyszowi 

 z  Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Serdecznie Państwu dziękujemy za opiekę merytoryczną i pomoc w organizacji naszego świątecznego spotkania.

Osobne słowa wdzięczności kierujemy do Właścicieli, Inwestorów i Pracowników  Grape  Hotel & Restaurant we Wrocławiu, wyjątkowego  i nastrojowego miejsca, gdzie warto się spotkać i które wszystkim polecamy.