Misja, Wartości


Podstawową funkcją Stowarzyszenia „Klub MBA Wrocław”  jest zrzeszanie studentów i absolwentów programów  Master  of Business Administration w celu realizacji ich potrzeb zawodowych, edukacyjnych  i integracyjnych.

 NASZA MISJA

Wspieramy rozwój zawodowy Członków naszego Stowarzyszenia poprzez wymianę doświadczeń  i wiedzy, integrację oraz upowszechnianie dobrych praktyk.
Zapewniamy zrównoważony rozwój naszym firmom i społecznościom lokalnym.

 NASZE WARTOŚCI

 PROFESJONALIZM

Dbamy o to, aby być kompetentni w tym co robimy. Wykonujemy swoje obowiązki odpowiedzialnie, starannie i efektywnie.

ROZWÓJ

Nieustannie poszukujemy sposobów doskonalenia się. Dążymy do tego, aby rozwijać umiejętności zarówno nasze, jak i osób, z którymi współpracujemy.

INICJATYWA

Wykazujemy gotowość do szybkiej i zdecydowanej aktywności. Uczymy się metodą prób i błędów, bez zrażania się niepowodzeniami.

 PRACA ZESPOŁOWA

Budujemy atmosferę współpracy, dążymy do znajdowania porozumienia, radzimy sobie w sytuacjach konfliktowych. Podchodzimy do swoich zadań rzetelnie i terminowo.

SZACUNEK

Prowadzimy otwarty dialog i wymianę poglądów wykazując tolerancje dla różnych poglądów     i zachowań. Wykazujemy zawsze przyjazne nastawienie do współpracowników i dojrzałość emocjonalną.

PRZEJRZYSTOŚĆ

Uczciwie podchodzimy do wykonywania swoich obowiązków zachowując pełną przejrzystość motywów naszych działań i kryteriów, na podstawie których podejmujemy decyzje.