Kalendarz planowanych spotkań w 2014 r. do wakacyjnej przerwy


  • 23.01.2014 – czwartek
  • 27.02.2014 – czwartek – zmiana na 20.02.2014 (czwartek)
  • 27.03.2014 – czwartek –  Zwyczajne Walne Zebranie
  • 24.04.2014 – czwartek
  • 22.05.2014 – czwartek
  • 26.06.2014 – czwartek – zmiana na 24.06. (wtorek)