Jak zostać członkiem


Członkiem zwyczajnym  Stowarzyszenia „Klub MBA Wrocław” może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej  lub cudzoziemiec, niezależnie od miejsca zamieszkania, posiadający pełną zdolność   do czynności prawnych, nie pozbawiony praw publicznych, posiadający status studenta  lub absolwenta programu MBA, rekomendowany przez dwóch członków zwyczajnych  lub honorowych Stowarzyszenia.

Decyzję o przyjęciu w poczet Członków zwyczajnych Stowarzyszenia podejmuje Zarząd  w drodze uchwały  na podstawie pisemnej deklaracji kandydata i wymaganych rekomendacji, w terminie  miesiąca od daty złożenia  wymienionych dokumentów.

Deklaracja kandydata dostępna jest w zakładce Formularz członkowski

Aby dołączyć do nas wystarczy wykonać trzy kroki

Składka      

Składka członkowska za 2018 r. wynosi 200 zł  płatna w dwóch ratach:

  • do 30 stycznia
  • do 30 czerwca

W przypadku  przyjmowanych  nowych Członków zwyczajnych składka członkowska za dany rok jest ustalana proporcjonalnie do liczby kwartałów pozostałych do końca roku.  Składka jest naliczana od daty podjęcia decyzji przez Zarząd o przyjęciu do Stowarzyszenia  i ustalana w następujący sposób.

Dla przyjmowanych w poczet Członków w dniach:

  • od 01.01. – 31.03. – składka za 4 kwartały- 200 zł
  • od 01.04 – 30.06. – składka za 3 kwartały-  150 zł
  • od 01.07 – 30.09.– składka za 2 kwartały – 100 zł
  • od 01.10 – 31.12. – składka za 1 kwartał – 50 zł

Konto bankowe – Multibank (mBank)

nr rachunku 10 1140 2017 0000 4502 1300 5210