Dane rejestrowe


Stowarzyszenie „Klub MBA Wrocław”

Ul.  Fabryczna 29-31

53-69 Wrocław

 

KRS 0000281109

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

 

NIP 8992602219

REGON  020523403

 

Konto bankowe – Multibank (mBank)

nr rachunku 10 1140 2017 0000 4502 1300 5210

Jesteśmy organizacją non-profit