Co oferujemy


Członkom naszego Stowarzyszenia  oferujemy możliwość:

  • wymiany poglądów, doświadczeń  i wiedzy z menedżerami pokrewnych lub innych branż
  • podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach i wydarzeniach tematycznych
  • korzystania z wewnętrznego forum wymiany informacji i bazy wiedzy
  • nawiązania relacji z różnymi środowiskami biznesowymi
  • aktywnego uczestniczenia w spotkaniach networkingowych i integracyjnych